where people
Thema
Blog
Books
Documentaire
Interview
Succesverhaal
Third places
Bekijk alles
Team
Backbone
Communication
Design
Goat
Management
Project
Research
Bekijk alles
INPACT model
Imagine
Navigate
Position
Artify
Construct
Test
Bekijk alles
Typologie
Bar-Restaurant
Bibliotheek
Cafe
Gezondheidszorg
Hotel
Lounge
Mixed Use
Mobiliteit
Museum
Muziekschool
Office
Onderwijs
Onderzoekscentrum
Ontspanning
Overheid/Maatschappelijk
Retail
Sociale-Infrastructuur
Sport
Theater
Urban
Bekijk alles
Discipline
Architectuur
Graphics
Interieur
Landschap
Onderzoek
Participatie
Stedenbouw
Bekijk alles
Country
Duitsland
IJsland
Nederland
Noorwegen
Palestina
Bekijk alles
Search
Inzichten

Materiaalprijzen Gaan Door Het Dak

Van duurder voedsel tot schommelende benzineprijzen - inflatie heeft merkbare gevolgen voor bijna alle industrieën. De interieurbranche, waar de prijs van materialen in sommige gevallen met meer dan 80 % is gestegen ten opzichte van 2019, is allesbehalve een uitzondering. Deze zorgwekkende ontwikkeling heeft niet alleen gevolgen voor onze nieuwe projecten, maar ook voor onze lopende projecten. Omdat een algemene index voor interieurprojecten niet beschikbaar is, hebben we bij includi ons eigen onderzoek uitgevoerd.

Stijgende prijzen van bouwmaterialen: includi als ervaringsdeskundige

We keken naar de cijfers van onze huidige aanbestedingen en ontdekten dat de bedragen medio 2021 globaal ongeveer 15% hoger lagen dan in 2019. Als we daarnaast onze recente ervaring met projecten in bouwteams onder de lens leggen, zien we dat bouwteampartners een prijsstijging van ca. 18% merken vanaf 2021-2022. De trend wordt hier nog sterker bevestigd; de prijzen blijven maar stijgen!

LET OP: De cijfers in deze blogpost dienen als voorbeeld van de fluctuerende materiaalprijzen in de interieurmarkt. Ze hebben voornamelijk betrekking op de Nederlandse interieurbranche omdat niet alle Duitse cijfers beschikbaar zijn.

Prijsstijgingen in de afgelopen twee jaar

Een algemeen toepasbare index voor interieurprojecten is noch in Nederland noch in Duitsland beschikbaar. Om hier verandering in te brengen, heeft includi een overzicht gemaakt van marktontwikkelingen op verschillende schaalniveas. Hiervoor werden meerdere toonaangevende bronnen en instellingen geraadpleegd: 

 • Statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Indexcijfers van BKI.de (Duitse bouwkostenindex)
 • De staalprijsindex van Schmelzer 
 • De Nederlandse overkoepelende branchevereniging CBM, branchevereniging voor de interieurbouw en meubelindustrie
 • Een van de grootste fabrikanten van projectmeubilair in Nederland

Dankzij deze betrouwbare bronnen hebben we inzicht in de producentenprijzen (PPI) van de productgroep meubelen en de verkoop-, import- en consumptieprijzen van specifieke materiaalgroepen zoals hout, metaal en textiel (via het CBS). Hierdoor en door ons eigen werk zijn we ook goed op de hoogte van algemene marktontwikkelingen en specifiek op het gebied van interieurbouw en meubelindustrie (met name via CBM). Daarnaast houden we voortdurend ontwikkelingen bij fabrikanten in de gaten die een concrete impact kunnen hebben op de marktprijzen. 

Van binnenuit: een kijkje in de cijfers

Bij includi volgen we de prijsontwikkelingen op de Nederlandse markt via opendata.cbs.nl. Als onderdeel hiervan hebben we gekeken naar de meubelindustrie in het algemeen en toegespitst op vier specifieke materiaalgroepen (meubels, metaal, hout, textiel) in de periode 2019 – 2022. De volgende procentuele prijsstijgingen* komen voort uit de CBS-indexen, de gegevens op BKI.de en de Schmelzer staalprijsindex:

Enquete toont gestage prijsstijging sector

De conjunctuurenquête van CBM geeft een marktbreed beeld van de ontwikkelingen. De enquête geeft ook een algemeen beeld van de mate van prijsstijgingen binnen de interieurbouw en meubelindustrie. Hier zien we een sterke stijging van meer dan 5% naar meer dan 10% in 2021. De laatste cijfers dateren uit de tweede helft van 2021.


Op veilig spelen

Om de cijfers van het CBS en CBM te controleren, hebben we contact opgenomen met een van de grootste meubelfabrikanten van Nederland. Zij meldden twee prijsstijgingen voor hun producten in de afgelopen zes maanden: 7% in december 2021 en een verdere stijging van 6% in mei 2022, wat de bovenstaande trends bevestigt.


Vergelijking van prijsniveaus: een spiraal

Als we het prijsniveau van 2019 vergelijken met dat van 2022, zien we ook hier prijssprongen. Leveranciers van producten en diensten hebben de prijzen het afgelopen jaar met 10% tot 13% verhoogd (bronnen: CBM en Producent). Van 2019 – 2022 zien we hogere prijsstijgingen, die afhankelijk van het type product variëren van ongeveer 23% (textiel) tot ongeveer 86% (staal). Een belangrijke grondstof voor interieurs op maat is hout, dat een recente prijsstijging van ongeveer 38% laat zien.

Onze eigen projectervaring onderstreept dit beeld: we zien een prijsstijging van ca. 15% over de periode 2019 – 2021, en ca. 18% over de daaropvolgende periode 2021 – 2022. Cumulatief is dit 38% – net als de ca. 38% prijsstijging van hout, de belangrijkste grondstof voor maatwerk in het interieur. Metaal is ook een belangrijke grondstof voor interieurs, wat het hogere percentage verklaart. Helaas geven recente inflatiecijfers van de algemene Nederlandse economie een nog minder gunstig beeld.

Hoe gaat includi om met deze fluctuerende prijsontwikkelingen?

Gezien deze cijfers is de conclusie duidelijk: de prijzen voor grondstoffen in de interieurbranche fluctueren sterk en zijn sinds 2019 meestal flink gestegen. Niemand weet hoe lang de markt zo instabiel zal blijven. We gaan er echter van uit dat de trend die in deze blog wordt geschetst, zich in de nabije toekomst zal voortzetten. De gevolgen van de coronaviruscrisis, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, de hoge energiekosten die bijvoorbeeld tot uiting komen in de staalprijzen, de onzekerheid in de transport- en logistieke sector en de stijgende brandstofkosten – al deze factoren hebben een grote invloed op de prijzen van bouwmaterialen.

Crises zijn altijd een uitdaging. Maar een kalme zee maakt geen bekwame zeilers. Het staat voor includi buiten kijf dat deze uitdagende tijden vragen om transparante communicatie met onze klanten, duidelijke afspraken, nauwe samenwerking met alle betrokken partijen en (nog meer) creativiteit (circulariteit!). Met gezamenlijke inspanning kun je elk schip veilig op koers houden.

We bespreken voortdurend met onze klanten hoe ze het beste kunnen omgaan met dergelijke onzekere marktsituaties. Bijvoorbeeld door zich effectief voor te bereiden op verdere prijsstijgingen. We streven er altijd naar om het proces zo in te richten dat we zo gestroomlijnd en efficiënt mogelijk kunnen samenwerken, ook na een aanbesteding, en het project samen kunnen optimaliseren door middel van volledige transparantie. Zo vinden we de juiste balans tussen de mogelijkheden van de markt en de wensen van de klant, met betrokkenheid van alle partijen.

Circulariteit: van gebruik naar hergebruik

Met name het aspect circulariteit zal de komende jaren steeds belangrijker worden. Bij includi hebben we het concept van circulariteit al actief geïntegreerd in onze ontwerpvisie en tot een belangrijk instrument in onze gereedschapskist gemaakt. In sommige projecten hebben we bijvoorbeeld tafels gemaakt van houtresten (vloerdelen) en oude zeecontainers nieuw leven ingeblazen. We gebruiken vintage meubels net zo actief als nieuwere stukken en zijn momenteel staal aan het “delven” in een oude fabriek in Rotterdam om te gebruiken in het nieuwe interieur van het ‘Warenhuis’ in Oss, Nederland. 

Volgende stappen

Al met al blijven we optimistisch en realistisch over de toekomst en benaderen we deze op een positieve, flexibele en creatieve manier. Samen met onze klanten en partners zullen we blijven doen wat we zo belangrijk vinden: Plekken creëren waar mensen zich welkom, gehoord en gezien voelen. Omdat dit, vooral in tijden van crisis, niets minder is dan een menselijke basisbehoefte.

Bronnen:
 • bki.de
 • opendata.cbs.nl
 • a-schmelzer.com stahlpreisindex
 • cbs.nl inflatie stijgt naar 12 procent in augustus
 • abnamro.com visie op rente en euro renteverhoging ecb
 • www.rtlnieuws.nl prijzen bouwmaterialen extreem gestegen
 • includi tendering results of projects in NL and DE 2019 – 2022
Interview

5 Vragen Aan Fotograaf Rem Van Den Bosch

Bekijk Interview
Blog

3rd Places Over De Hele Wereld: #1

Bekijk Blog